Mercedes-Benz EQ

Electric now has a Mercedes

Om EQ – Electric Intelligence by Mercedes-Benz.

Vi växlar upp: Med varumärket för produkt och teknologi skapar Mercedes-Benz EQ ett helhetskoncept inom e-mobilitet bestående av produkter, tjänster och teknologiska innovationer.

EQ står för Electric Intelligence by Mercedes-Benz och innefattar snygg design, unik körglädje, hög användbarhet i vardagen och maximal säkerhet. Upplev körglädjen med eldrift – lika bekvämt, säkert och tillförlitligt som du alltid förväntar dig av Mercedes-Benz.

Enbart el och utan kompromisser med Mercedes-Benz EQ-modeller.
Ren e-mobilitet innebär noll utsläpp vid körning, nästan ljudlös körning och en övertygande gasrespons. Detta ger en körkänsla som är ny för de flesta förarna och innebär en nydanande form av mobilitet – en omdaning som vi inte sett maken till på över 100 år.