Bildahl AB

Bildahl är återförsäljare för Mercedes-Benz, Nissan, Citroën och KIA. Idag är vi ca 110 personer på företaget och säljer över 1.000 fordon per år. Bildahl är Norrlands största auktoriserade Mercedes-Benz-handlare.

Bildahls finns på fyra orter: Skellefteå, Luleå, Umeå och Örnsköldsvik som alla är fullserviceanläggningar. Vi erbjuder våra kunder kvalitetsprodukter och personliga finansiella upplägg. Vi vill ge dig som kund många bekymmersfria mil med din bil.

Miljöpolicy

Bil Dahl ska utföra service och reparationer samt sälja bilar och reservdelar till kunder med hög kvalité och så liten miljöpåverkan som är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt.

Miljöarbetet ska kännetecknas av förebyggande åtgärder och vi ska minst uppfylla de krav lagstiftningen ställer på oss. För att ständigt förbättra oss ska vi:

  • Utnyttja resurser effektivt så att användningen av varor, material och energi hela tiden reduceras i förhållande till verksamhetens storlek
  • Källsortera avfall enligt prioriteringen 1) återanvändning 2) återvinning 3) förbränning 4) deponi
  • Vid inköp tänka på varan/tjänstens miljöpåverkan och om det är möjligt byta ut de varor/tjänster som är mest miljöskadliga mot mindre miljöskadliga alternativ
  • Hantera oljor och andra kemikalier så att negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras
  • Ställa relevanta krav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners för att påverka dem till att miljöanpassa verksamheten och produkter.
  • Arbeta förebyggande för att undvika incidenter och olyckor
  • Visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete

Henrik Sundin, VD