Bildahl AB

Bil Dahl är återförsäljare för Mercedes-Benz, Nissan, Citroën och KIA. Idag är vi ca 150 personer på företaget och säljer ca 2000 fordon per år. Bil Dahl är Norrlands största auktoriserade Mercedes-Benz-handlare.

Bil Dahl finns på fem orter: Skellefteå, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik och Överhörnäs som alla är fullserviceanläggningar. Vi erbjuder våra kunder kvalitetsprodukter och personliga finansiella upplägg. Vi vill ge dig som kund många bekymmersfria mil med din bil.

Miljöpolicy

Bil Dahl ska utföra service och reparationer samt sälja bilar och reservdelar till kunder med hög kvalité och så liten miljöpåverkan som är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt.

Miljöarbetet ska kännetecknas av förebyggande åtgärder och vi ska minst uppfylla de krav lagstiftningen ställer på oss. För att ständigt förbättra oss ska vi:

  • Utnyttja resurser effektivt så att användningen av varor, material och energi hela tiden reduceras i förhållande till verksamhetens storlek
  • Källsortera avfall enligt prioriteringen 1) återanvändning 2) återvinning 3) förbränning 4) deponi
  • Vid inköp tänka på varan/tjänstens miljöpåverkan och om det är möjligt byta ut de varor/tjänster som är mest miljöskadliga mot mindre miljöskadliga alternativ
  • Hantera oljor och andra kemikalier så att negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras
  • Ställa relevanta krav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners för att påverka dem till att miljöanpassa verksamheten och produkter.
  • Arbeta förebyggande för att undvika incidenter och olyckor
  • Visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete

Henrik Sundin, VD

Integritetspolicy

För att läsa om vår integritetspolicy så klippa på knappen här till höger. 

VISION 2020

Vår vision är att erbjuda våra kunder ett bilägande där fokus ligger på äventyren och livet tillsammans med bilen. Att kunden tryggt kan se fram emot många mil på vägarna, fyllda av nya upplevelser. Att Bil Dahl, genom hårt arbete på ett innovativt sätt. ska bli det mest framgångsrika bilföretaget i Norrland, med stort fokus på miljö och sunda transportlösningar.